Chirurgia stomatologiczna

Szanowni Państwo…

W naszej klinice, przed podjęciem działań leczniczych,, w tym chirurgicznych, lekarz wykonuje badania diagnostyczne, które pozwalają ocenić czy zabieg chirurgiczny jest jedyną możliwą i/lub najlepszą drogą leczenia.
 
Radiologiczna diagnostyka cyfrowa służy do stworzenia najskuteczniejszego planu leczenia i dobraniu najlepszych w danym przypadku metod.

W zależności od wskazań wykonujemy niezbędne zdjęcia RTG – cyfrowe. Pozwala to zobrazować układ korzenia zęba czy korony zęba zatrzymanego, położenie zębów względem siebie i w szczęce, czyli zobrazować wszelkie elementy konieczne do oceny stanu przed ingerencją chirurgiczną.

Przy zabiegach stosujemy znieczulenie miejscowe, które może być wsparte zastosowaniem gazu rozweselającego – tzw. SEDACJI WZIEWNEJ, wprowadzającego pacjenta w delikatny półsen, pozwalając możliwie najłagodniej przetrwać zabieg.

Oprócz klasycznych technik chirurgicznych wykorzystujemy również najnowocześniejsze technologie, w tym ultradźwiękowe urządzenie do operacji kostnych – piezosurgery, przy zastosowaniu którego nie dochodzi do rozległych uszkodzeń tkanek miękkich, co gwarantuje mniejszą inwazyjność zabiegów.

W trakcie całego procesu leczenia pacjent na bieżąco otrzymuje wszelkie konieczne informacje: odnośnie możliwych powikłań, reakcji po zabiegu i zaleceń.

Zwracamy szczególną uwagę na użycie podczas zabiegów najlepszych środków znieczulających oraz wykonywanie procedur chirurgicznych z zagwarantowaniem indywidualnej opieki w okresie pozabiegowym.

W wielu przypadkach zabieg chirurgiczny jest etapem leczenia implantologicznego, protetycznego lub ortodontycznego, w związku z czym przed podjęciem jakichkolwiek czynności pacjent otrzymuje całościowy plan leczenia, który szczegółowo jest omawiany z lekarzem.

By na bieżąco kontrolować gojenie się miejsca po zabiegu, pacjent pozostaje pod stałą opieką lekarza.

W ramach chirurgii stomatologicznej w naszej klinice STOMATOLOGIAZARĘBSCY.PL  wykonujemy zabiegi takie jak:

 • ekstrakcje zębów czyli ich usuwanie (również zębów zatrzymanych – niewyrzniętych)
 • odsłanianie zębów zatrzymanych w celu ich ortodontycznego wprowadzenia do łuku zębowego
 • ekstrakcje ósemek czyli tzw. „zębów mądrości”
 • plastyczne zamykanie połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową powstałych przede wszystkim jako powikłanie poekstrakcyjne
 • resekcje wierzchołków korzeni,
 • hemisekcje
 • radektomie korzeni zębów – czyli usunięcie jednego, chorego korzenia zęba, pozostawiając zdrowe tkanki zębowe.
 • zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, torbieli śluzowych, brodawczaków i innych zmian błony śluzowej.
 • przeszczepy tkanki łącznej w zabiegach śluzówkowo – dziąsłowych
 • przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego w tym m.innymi:
 • wydłużanie koron klinicznych zebów,
 • plastyka wędzidełek warg, policzków i języka,
 • korygowanie kształtu kości wyrostka zębodołowego za pomocą „sterowanej regeneracji kości /GBR/” .
 • augmentacja wyrostka zębodołowego – stosowana, aby odtworzyć zanikłą po usunięciu zęba kość – w miejscu defektu umieszcza się specjalny materiał kościotwórczy
 • przeszczepy bloczków kostnych
 • w tym podniesienie dna zatoki szczękowej – Sinus Lift – zabieg wykorzystywany w celu nadbudowania kości i zrobienia miejsca dla implantów.
 • wszczepianie implantów oraz zabiegi przygotowujące Pacjenta do tej czynności w tym:
  – atraumatyczne usunięcie zęba – charakterystyczna metoda na usuwanie zębów bardzo łagodny sposób tak, aby nie naruszyć kości niezbędnej w przypadku, jeśli usuwany ząb ma być zastąpiony implantem.
 • zamykanie zatoki szczękowej – problem może powstać podczas zabiegu usuwania zębów górnych tylnych.