Okluzja

W naszym gabinecie stosujemy w praktyce wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy zębami górnymi i dolnymi (czyli wiedzę z obszaru okluzji).

Na jej podstawie możemy wykonać kompleksowe badanie stawu skroniowo-żuchwowego i pełną diagnostykę podczas konsultacji okluzyjnych.

Dzięki zdobytej kompleksowej wiedzy i naszemu doświadczeniu dokładnie określamy co powoduje m.in. zaciskanie zębów, przeskakiwanie lub bóle w stawie, czy nadmierne ścieranie zębów.

Wszystkie te nieprawidłowości prowadzą z kolei do występowania choroby okluzyjnej.

Choroba okluzyjna to destrukcyjne zaburzenie objawiające się między innymi:

  • ścieraniem zębów, 
  • zgrzytaniem zębami,
  • bólami głowy, szumami w uszach,
  • pojawieniem się przerw między zębami, 
  • napięciem mięśni twarzy,
  • trzaskami w stawie skroniowo – żuchwowym, 
  • bólem zdrowego zęba, np. przy nagryzaniu, 
  • kruszeniem lub nawet pękaniem zdrowych zębów.

Zlekceważenie występujących zaburzeń i nie podjęcie leczenia choroby okluzyjnej grozi nawet utratą zębów. Dodatkowo objawami, które powinny wzbudzić niepokój u Pacjentów, to pojawienie się ruchomości zębów, bólu przy nagryzaniu oraz nadwrażliwości na ciepło lub zimno. Jeśli tym objawom towarzyszą również bóle mięśniowe albo migreny, to wizyta u stomatologa powinna się odbyć niezwłocznie.

W naszym gabinecie leczenie zaburzeń okluzyjnych przeprowadzamy według sprawdzonych światowych procedur i metod. Po dokonaniu wnikliwej diagnozy i rozpoznaniu zaawansowania choroby, podejmujemy odpowiednie leczenie. W początkowym stadium najczęściej wystarczy minimalne dopasowanie kontaktów zębowych.

Natomiast w stanach zaawansowanych zastosowanie skutecznej terapii, jaką jest ustawienie zębów górnych w stosunku do dolnych w odpowiedniej relacji, pozwala na usunięcie objawów choroby okluzyjnej oraz jej następstw. Wykonujemy szyny relaksujące mięśnie oraz kompleksową rekonstrukcję zwarcia tak, aby cały układ mięśni, stawów i zębów pracował w sposób prawidłowy fizjologicznie. Takie postępowanie daje nam przewidywalny efekt terapeutyczny.

Bagatelizowanie objawów choroby okluzyjnej może prowadzić do poważnych zaburzeń i zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych. Poprzez prawidłową diagnozę, konsultacje okluzyjne i skuteczne leczenie, pomagamy Pacjentom wyeliminować dolegliwości i przywrócić poprawne funkcjonowanie.