Diagnostyka

W naszej klinice od wielu lat kładziemy bardzo duży nacisk na profilaktykę i diagnostykę. 

Kompleksową diagnostykę przeprowadzamy w komfortowych dla pacjentów warunkach, w spokojnej miłej i pełnej uśmiechu i empatii atmosferze. Rozumiemy doskonale potrzeby oraz bardzo często obawy pacjentów i cierpliwie i z uwagą słuchamy jakie są ich oczekiwania.

Nasze doświadczenie, wiedza i najwyższej klasy sprzęt zapewniają Pacjentom wczesne wykrycie nieprawidłowości, czy przyczyn możliwych dolegliwości. 

Zanim przedstawimy propozycję indywidualnego planu leczenia i przejdziemy do przeprowadzenia zabiegu, wszelkie decyzje podejmujemy w oparciu o wykonaną wcześniej pełną diagnostykę.

Drodzy Państwo! 

Proszę pamiętać, że stomatologia minimalnie inwazyjna, to także odpowiednio dobrane procedury diagnostyczne, profilaktyczne, odpowiednio dobrane dawki np promieniowania X, dawki leków w osłonach farmakologicznych, czy też dodatkowo zlecane badania lub konsultacje u innych specjalistów.

W naszej klinice diagnostyka stomatologiczna odbywa się przy pomocy:

– radiowizjografii – pozwalającej na natychmiastowe wykonanie zdjęcia Rtg  – wykonywanych na najnowszym sprzęcie z minimalną dawką promieniowania, przy zachowaniu najwyższej jakości zdjęć, przed lub w trakcie przeprowadzanego zabiegu, co umożliwia prawidłową diagnozę i właściwe działanie na każdym etapie procedury, z zapewnieniem komfortu dla Pacjenta.

W przypadku odpowiednich wskazań, diagnozujemy i planujemy Państwa leczenie na podstawie oceny tomografii komputerowej CBCT, zdjęć pantomograficznych, które mogą być pomocą  do trafnego podejmowania decyzji i wyboru dla Państwa indywidualnego planu leczenia, co skutkuje doskonałymi efektami leczenia.